Mistrzowie Wolontariatu

Projekt: Mistrzowie Wolontariatu

Cel projektu

Celem projektu MISTRZOWIE WOLONTARIATU jest zaangażowanie osób starszych przez Lokalne Centra Wolontariatu z 6 gmin Wielkopolski w aktywne działania wolontariackie.

Czytaj dalej...

Znajdź nas