Marchewkowy Team

ORGANY FUNDACJI

Rada Fundacji

Piotr Halama - Przewodniczący Rady Fundacji
Mikołaj Pankiewicz - Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Agnieszka Halama - Prezes Fundacji
Beata Magda Czarna - Wiceprezes Fundacji
Anita Rzepka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Justyna Michaelis Nowak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mirosława Olczak - Członek Komisji Rewizyjnej
Wioletta Filipowicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Czytaj dalej...

Na prawo patrz!

Fundacja Marchewkowe Pole została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 marca 2013 r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Fundacji.

Czytaj dalej...

Republika Edukacji

Republika Edukacji to projekt edukacyjny, którego celem jest tworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku oraz upowszechnienie w środowisku edukacyjnym alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych.

Czytaj dalej...

Znajdź nas