Lokalne Centrum Wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu w Trzciance/grafika Agnieszka Halama Lokalne Centrum Wolontariatu w Trzciance/grafika Agnieszka Halama

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU w Trzciance działa w ramach Ogólnopolskiej Sieci Centrum Wolontariatu w Polsce.

Jesteśmy jednym z 13 LCW zrzeszonym przy Regionalnym Centrum Wolontariatu działającym przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu

Propagujemy i rozwijamy wolontariat na terenie Miasta i Gminy w Trzciance.

Naszą pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wolontariatu, co czynimy między innymi włączając się do wielu akcji i inicjatyw organizowanych dla społeczności lokalnej.
Jednak nasza działalność to nie tylko promocja wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy i współpraca z nimi. Placówka stanowi też centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych.

W obecnym roku szkolnym planujemy utworzyć Szkolne Kluby Wolontariatu w każdej szkole na terenie Trzcianki.