Republika Edukacji

Republika Edukacji/grafika Dominika Janik Republika Edukacji/grafika Dominika Janik

Republika Edukacji to projekt edukacyjny, którego celem jest tworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku oraz upowszechnienie w środowisku edukacyjnym alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych.

Republikę Edukacji tworzy społeczność otwarta na rozmowę o edukacji.

Edukacja
efektywna - nowoczesna - bez granic

Społeczność
otwarta - twórcza - odpowiedzialna

Rozmowa
życzliwa - inspirująca - merytoryczna

Republika Edukacji jest czasopismem wpisanym do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488. Tytuł ukazuje się w formie elektronicznej pod adresem internetowym http://republikaedukacji.pl

Wydawca:

Fundacja Marchewkowe Pole
ul. Ogrodowa 23, 64 - 980 Trzcianka

Redakcja:

Republika Edukacji
ul. Ogrodowa 23, 64 - 980 Trzcianka

Redaktor naczelny: Piotr Halama