Pomarańczowe Pole Kultury

Pomarańczowe Pole Kultury/grafika Dominika Janik Pomarańczowe Pole Kultury/grafika Dominika Janik

Pomarańczowe Pole Kultury

Celem projektu jest rozwój umiejętności społecznych, manualnych oraz wskazywanie drogi jak kreatywnie i kulturalnie zagospodarować czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach projektu organizowane są warsztaty i spotkania edukacyjne:

- spotkanie z kulturą i muzyką, na które zapraszamy inne organizacje i instytucje działające w obszarze kultury
- warsztaty manualne, podczas których uczymy się nowych technik z wykorzystaniem materiałów z recyklingu oraz codziennego użytku
- spotkania profilaktyczne organizowane wspólnie z Komendą Policji i instytucjami działającymi w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym

Spotkania prowadzone są przez zaproszonych gości, partnerów oraz przedstawicieli Fundacji.