Szkoła Moodle

Szkoła Moodle/grafika Dominika Janik Szkoła Moodle/grafika Dominika Janik

Szkoła Moodle - platforma elearningowa Fundacji Marchewkowe Pole.

Celem projektu jest stworzenie darmowej przestrzeni na platformie dla instytucji działających w sferze, kultury, edukacji i zdrowia.
Na platformie udostępniana jest także darmowa przestrzeń plus pakiet pomocy technicznej i merytorycznej dla organizacji sektora NGO.

Platforma Szkoła Moodle istnieje od 2012 roku. Na platformie wyodrębnionych jest kilkanaście kategorii kursów. W strefach zawodowych zaimplementowane są kursy zawodowe (między innymi administracja, logistyka, budownictwo). W sumie kursów zawodowych jest ok. 70 plus kursy dotyczące egzaminów zawodowych.

Szkoła Moodle jest w platformą dosyć wyjątkową, finansowaną ze środków własnych fundacji i prowadzoną wolontarystycznie. Szkoła Moodle jest zarazem jedną z największych platform edukacyjnych w subregionie pilskim.

Administratorzy platformy: Piotr Halama.

Partnerem technologicznym projektu jest Firma HALAMAplus.

Strona internetowa platformy http://szkolamoodle.pl