Elearning w Edukacji

Elearning w Edukacji/grafika Dominika Janik Elearning w Edukacji/grafika Dominika Janik

Projekt edukacyjny Elearning w Edukacji.

I. Cele projektu

1. Upowszechnianie elearningu w edukacji.
2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania elearningu w edukacji.
3. Promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacyjnego elearningu.
4. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w kształceniu zawodowym.
5. Popularyzowanie otwartego oprogramowania elearningowego oraz  e-zasobów udostępnianych na wolnych licencjach.

II. Adresaci projektu

1. Nauczyciele, uczniowie i słuchacze zainteresowani wdrażaniem elearningu w edukacji,
2. Przedstawiciele pracodawców.

III. Formy realizacji projektu i narzędzia

1. Szkolenia, w tym szkolenia online dla nauczycieli.
2. Darmowa przestrzeń na platformie elearningowej dla nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem edukacyjnego elearningu.
3. Strefy zawodowe kursów elearningowych.
4. MOOC (otwarte kursy online).
5. Kursy (bazy e-zasobów) w zakresie egzaminu zawodowego.

Strona internetowa projektu http://elearningwedukacji.pl