Kręcimy Wolontariat

Kręcimy Wolontariat/grafika Agnieszka Halama Kręcimy Wolontariat/grafika Agnieszka Halama

Projekt: Kręcimy Wolontariat

Cel główny projektu:

Propagowanie wolontariatu wśród młodych na terenie miasta i gminy Trzcianka poprzez działania promocyjne prowadzone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania te dotyczyć będą stworzenia przez uczestników projektu KRĘCIMY WOLONTARIAT - fotoreportażu ukazującego pracę lokalnych wolontariuszy.

Cele szczegółowe:

  • uzyskanie wiedzy na temat pracy wolontarystycznej wśród młodzieży,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii i dziennikarstwa,
  • zaangażowanie szkół w pracę wolontarystyczną poprzez wspólne działania,
  • zwiększenie świadomości potrzeby współuczestnictwa w życiu społecznym.

Podczas realizacji projektu uczestnicy wezmą udział w:

  • warsztatach wiedzy o wolontariacie,
  • warsztatach umiejętności fotograficznych w zakresie fotoreportażu,
  • warsztatach dziennikarsko - graficzny.

Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności umożliwią młodym ludziom stworzenia fotoreportażu o wybranych lokalnych wolontariuszach.

Czas trwania projektu: 15 IX 2014 - 15 XI 2014.

Ilość beneficjentów: 15 uczestników.

Wartość projektu: 5000 zł.

Projekt współfinansowany ze środków FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH.