Plantacja Aktywności

Plantacja Aktywności/grafika Agnieszka Halama Plantacja Aktywności/grafika Agnieszka Halama

Projekt: Plantacja Aktywności

Cel projektu

Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK w oparciu o narzędzia społecznościowe. Cel zostanie osiągnięty poprzez warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca na stworzonym lokalnym portalu społecznościowym, będzie weryfikacją nabytych umiejętności oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK.

Aktywni beneficjenci projektu

Dzieci i młodzież - 180 uczestników.
Dorośli - 120 uczestników.

Czas realizacji projektu: sierpień 2015 - grudzień 2015.

Miejsce realizacji projektu

Miasto i Gmina Trzcianka.

Opis projektu

Projekt Plantacja Aktywności skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z miasta i gminy Trzcianka, nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnej biorącej aktywny udział z życiu szkoły.

Projekt składa się z czterech elementów.

I. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów (180 uczniów).
1. Warsztat dotyczący bezpiecznych i pożądanych zachowań w Internecie - 11 grup x 2 godziny.
2. Warsztat dotyczący nabycia umiejętności korzystania z portalu
społecznościowego - narzędzie portalu społecznościowego Elgg - 11 grup x 2 godziny.

II. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli (60 nauczycieli).
1. Warsztat dotyczący wypracowania procedur przeciwdziałania przemocy w Internecie i procedur interwencyjnych - 6 grup x 4 godziny.
2. Warsztat dotyczący nabycia umiejętności korzystania z portalu społecznościowego - narzędzie portalu społecznościowego Elgg - 6 grup x 2 godziny.

III. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców (60 rodziców).
1. Warsztat dotyczący bezpiecznych i pożądanych zachowań w Internecie - 6 grup x 2 godziny.

IV. Stworzenie lokalnego portalu społecznościowego zbudowanego o skrypt Elgg.
Elgg jest narzędziem udostępnianym na wolnej licencji. Portal ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla społeczności uczącej się pożądanych zachowań w siec netykieta, prawa autorskie, wolne licencje. Jednocześnie portal umożliwi promowanie aktywności szkolnej, swoich osiągnięć, rozwijanie zainteresowań i pasji.

Podczas realizacji projektu zostaną wypracowane i wdrożenie procedury przeciwdziałania przemocy w Internecie i procedury interwencyjne w szkołach. Stworzony zostanie także ebook w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów, nauczycieli i rodziców na podstawie wypracowanych materiałów podczas warsztatów.

Wartość projektu: 13800 zł
Środki z programu dotacji Fundacji Orange: 10000 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole: 3800 zł

Portal Plantacja Aktywności http://plantacjaaktywnosci.pl