Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa

Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa/grafika Agnieszka Halama Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa/grafika Agnieszka Halama

Projekt: Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa

Cel projektu

Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych, aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe oraz wizualizacje prezentacji danych.

Cele szczegółowe:
1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie: cyberprzestępczości, socjal mediów, ochrony danych osobowych, praw autorskich, bezpieczeństwa danych oraz sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych.
2. Kształtowanie umiejętności planowania elementów procesu dydaktycznego w oparciu o metodę WebQuest.
3. Tworzenie autorskich WebQuestów dla uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
4. Doskonalenie wiedzy nauczycieli na temat metody WebQuest.
5. Stworzenie internetowej społeczności uczącej się na platformie elearningowej.
6. Rozwijanie współpracy grupowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w oparciu o zasoby Internetu.
7. Kształtowanie umiejętności prezentacji danych metodą graphic recording.

Beneficjenci projektu

Dzieci i młodzież w wieku od 14 do 18 lat - do 60 uczniów.
Dorośli - do 15 nauczycieli nie-informatyków.

Czas realizacji projektu: październik 2015 - czerwiec 2016.

Miejsce realizacji projektu

Powiat czarnkowsko - trzcianecki.

Opis projektu

Działania w projekcie:
1. Warsztaty dla uczestników projektu z prezentacji danych metodą graphic recording.
2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.
3. Szkolenia i webinary dla dorosłych (nauczycieli) w 2 obszarach tematycznych:
a) bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież,
b) metoda aktywizująca - WebQuest.
4. Konsultacje wspomagające dla grup projektowych w zakresie tworzenia projektów.
5. Happening - publiczna prezentacja wyników prac grup projektowych metodą graphic recording.

W pierwszym etapie realizacji projektu zaplanowane są 2 szkolenia dla nauczycieli:
1. „Bezpieczne korzystanie z narzędzi i zasobów internetowych”.
2. „Metoda WebQuest w pracy z uczniami”.

Realizacja założonych celów zostanie wzmocniona poprzez przeprowadzenie 4 webinarów dla nauczycieli. 2 webinarów dotyczących Bezpieczeństwa w sieci i 2 webinarów dotyczących metody WebQuest.
Wypracowane podczas warsztatów i webinarów materiały przez nauczycieli będą stanowić punkt wyjścia do stworzenia 2 dedykowanych kursów elearningowych (drugi etap realizacji projektu). Kursy elearningowe zostaną zaimplementowane na prowadzonej przez Fundację platformie elearningowej Szkoła Moodle.
Równolegle do szkoleń nauczycielskich prowadzone będą warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przewidziano w projekcie 7 grup projektowych. Każda grupa uczniowska grupa szkoleniowa będzie uczestniczyć w 3 warsztatach. Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny. Warsztaty mają poszerzyć widzę uczniów z zakresu tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wiedza i umiejętności nabyta przez uczestników projektu pozwoli im na przygotowanie produktów projektowych w postaci 7 multibooków z zakresu Bezpieczeństwa w sieci.
W projekcie zaplanowano po 3 konsultacje wspomagające dla grup projektowych w zakresie tworzenia multibooków. Konsultacje mają wspierać pracę nauczyciela i uczniów tworzących projekty metodą WebQuest.

Główne działania projektowe uzupełnione są 7 warsztatami z metody graphic recording. Zastosowanie metody graphic recording pozwoli rozwinąć myślenie wizualne uczestnikom projektu i zaprezentować podczas Happeningu produkty projektu w sposób oryginalny i nowatorski.

Wartość projektu: 33200 zł
Środki z programu dotacji Fundacji Dzieci Niczyje: 28300 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole: 4900 zł

Rezultaty projektu

E-zasoby udostępniane są na wolnych licencjach.

Kursy elearningowe

Kursy zaimplementowane są na platformie elearningowej Szkoła Moodle. Nie jest wymagana rejestracja! Dostępne są dla wszystkich użytkowników, którzy zalogują się w charakterze gościa.

1. Bezpieczne korzystanie z narzędzi i zasobów internetowych

2. Metoda WebQuest w pracy z uczniami

Multibooki

Grupa 1 Zespół Szkół Technicznych w Trzciance

1. Bezpieczne strony internetowe

Grupa 2 Liceum Ogólnokształcące w Trzciance

2. Cyberprzestępczość

Grupa 3 Gimnazjum nr 1 w Trzciance

3. Portale społecznościowe

Grupa 4 Edukacja Lubasz

4. Oszustwa internetowe

Grupa 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Grupa 6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie

6. Zagrożenia wynikające ze ściągania nielegalnych treści

Grupa 7 Zespół Szkół Leśnych w Goraju

7. Zapory sieciowe