Mistrzowie Wolontariatu

Mistrzowie Wolontariatu/grafika Agnieszka Halama Mistrzowie Wolontariatu/grafika Agnieszka Halama

Projekt: Mistrzowie Wolontariatu

Cel projektu

Celem projektu MISTRZOWIE WOLONTARIATU jest zaangażowanie osób starszych przez Lokalne Centra Wolontariatu z 6 gmin Wielkopolski w aktywne działania wolontariackie.

Beneficjenci projektu

Odbiorcami projektu są wielkopolscy seniorzy.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Opis projektu

Działania w projekcie:
1. Szkolenia wprowadzające koordynatorów Lokalnych Centrów Wolontariatu w tematykę wolontariatu senioralnego.
2. Seminaria informacyjne na temat wolontariatu i dobrych praktyk połączone z warsztatami umiejętności niezbędnych przy świadczeniu wolontariatu.
3. Zorganizowanie przez seniorów liderów wolontariatu akcji społecznych.

Wspierani przez mentora seniorzy - lokalni liderzy zorganizują akcje społeczne, angażujące innych seniorów w rozwiązywanie problemów społeczności, w której żyją.

Projekt Mistrzowie Wolontariatu realizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fundacja Marchewkowe Pole jest partnerem w projekcie i realizuje działania projektowe na terenie Miasta i Gminy Trzcianka.