Odlot Odwołany

Projekt: Odlot odwołany

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie standardów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Trzcianka.

Beneficjenci projektu

Uczniowie szkół podstawowych (klas IV - VI) oraz gimnazjum (klas I - III) - 1500 uczestników.

Czas realizacji projektu: maj 2013 - listopad 2014.

Miejsce realizacji projektu

Miasto i Gmina Trzcianka.

Opis projektu

Głównym założeniem spotkań profilaktycznych jest wspieranie młodego człowieka w procesie poszukiwania wzorców i wartości, określaniu swoich słabych i mocnych stron oraz wypracowaniu postaw asertywnych. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez młodych ludzi.
Podczas tych spotkań zostanie przeprowadzona diagnoza świadomości młodych ludzi z zakresu używania środków psychoaktywnych, jak również uzależnień od komputera i Internetu.

Wartość projektu: 16800 zł
Projekt współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzcianka.

Czytaj dalej...