Plantacja Aktywności

Projekt: Plantacja Aktywności

Cel projektu

Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK w oparciu o narzędzia społecznościowe. Cel zostanie osiągnięty poprzez warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca na stworzonym lokalnym portalu społecznościowym, będzie weryfikacją nabytych umiejętności oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK.

Czytaj dalej...