Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2

Projekt: Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2

Cel projektu

Głównym założeniem i celem projektu „Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2”jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych i aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe.

Czytaj dalej...