Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2

Projekt: Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2

Cel projektu

Głównym założeniem i celem projektu „Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2”jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych i aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe.

Czytaj dalej...

Mistrzowie Wolontariatu

Projekt: Mistrzowie Wolontariatu

Cel projektu

Celem projektu MISTRZOWIE WOLONTARIATU jest zaangażowanie osób starszych przez Lokalne Centra Wolontariatu z 6 gmin Wielkopolski w aktywne działania wolontariackie.

Czytaj dalej...

Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa

Projekt: Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa

Cel projektu

Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych, aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe oraz wizualizacje prezentacji danych.

Czytaj dalej...

Akademia ONI

Projekt: Akademia „ONI” - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt realizowany w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/ pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Czytaj dalej...