Plantacja Aktywności

Projekt: Plantacja Aktywności

Cel projektu

Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK w oparciu o narzędzia społecznościowe. Cel zostanie osiągnięty poprzez warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca na stworzonym lokalnym portalu społecznościowym, będzie weryfikacją nabytych umiejętności oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK.

Czytaj dalej...

Odlot Odwołany

Projekt: Odlot odwołany

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie standardów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Trzcianka.

Beneficjenci projektu

Uczniowie szkół podstawowych (klas IV - VI) oraz gimnazjum (klas I - III) - 1500 uczestników.

Czas realizacji projektu: maj 2013 - listopad 2014.

Miejsce realizacji projektu

Miasto i Gmina Trzcianka.

Opis projektu

Głównym założeniem spotkań profilaktycznych jest wspieranie młodego człowieka w procesie poszukiwania wzorców i wartości, określaniu swoich słabych i mocnych stron oraz wypracowaniu postaw asertywnych. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez młodych ludzi.
Podczas tych spotkań zostanie przeprowadzona diagnoza świadomości młodych ludzi z zakresu używania środków psychoaktywnych, jak również uzależnień od komputera i Internetu.

Wartość projektu: 16800 zł
Projekt współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzcianka.

Czytaj dalej...

Kręcimy Wolontariat

Projekt: Kręcimy Wolontariat

Cel główny projektu:

Propagowanie wolontariatu wśród młodych na terenie miasta i gminy Trzcianka poprzez działania promocyjne prowadzone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania te dotyczyć będą stworzenia przez uczestników projektu KRĘCIMY WOLONTARIAT - fotoreportażu ukazującego pracę lokalnych wolontariuszy.

Czytaj dalej...