Lokalne Centrum Wolontariatu

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU w Trzciance działa w ramach Ogólnopolskiej Sieci Centrum Wolontariatu w Polsce.

Lolane Centrum Wolonatariatu zrzeszone jest w Regionalnym Centrum Wolontariatu działającym przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.

Propagujemy i rozwijamy wolontariat na terenie Miasta i Gminy w Trzciance.

Naszą pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wolontariatu, co czynimy między innymi włączając się do wielu akcji i inicjatyw organizowanych dla społeczności lokalnej.

Placówka stanowi też centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych.