ORGANY FUNDACJI

Rada Fundacji

Piotr Halama - Przewodniczący Rady Fundacji
Mikołaj Pankiewicz - Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Agnieszka Halama - Prezes Fundacji
Beata Magda Czarna - Wiceprezes Fundacji
Anita Rzepka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Justyna Michaelis Nowak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mirosława Olczak - Członek Komisji Rewizyjnej
Wioletta Filipowicz - Członek Komisji Rewizyjnej