Projekty

KRĘCIMY WOLONTARIAT

Cel główny projektu

Propagowanie wolontariatu wśród młodych na terenie miasta i gminy Trzcianka poprzez działania promocyjne prowadzone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania te dotyczyć będą stworzenia przez uczestników projektu KRĘCIMY WOLONTARIAT - fotoreportażu ukazującego pracę lokalnych wolontariuszy.

Cele szczegółowe

  • uzyskanie wiedzy na temat pracy wolontarystycznej wśród młodzieży,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii i dziennikarstwa,
  • zaangażowanie szkół w pracę wolontarystyczną poprzez wspólne działania,
  • zwiększenie świadomości potrzeby współuczestnictwa w życiu społecznym.

Podczas realizacji projektu uczestnicy wezmą udział w:

  • warsztatach wiedzy o wolontariacie,
  • warsztatach umiejętności fotograficznych w zakresie fotoreportażu,
  • warsztatach dziennikarsko - graficzny.

Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności umożliwią młodym ludziom stworzenia fotoreportażu o wybranych lokalnych wolontariuszach.

Czas trwania projektu: 15 IX 2014 - 15 XI 2014.

Ilość beneficjentów: 15 uczestników.

Wartość projektu: 5000 zł.

Projekt współfinansowany ze środków FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH.

MISTRZOWIE WOLONTARIATU

Celem projektu MISTRZOWIE WOLONTARIATU jest zaangażowanie osób starszych przez Lokalne Centra Wolontariatu z 6 gmin Wielkopolski w aktywne działania wolontariackie.

Beneficjenci projektu

Odbiorcami projektu są wielkopolscy seniorzy.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Opis projektu

Działania w projekcie:

1. Szkolenia wprowadzające koordynatorów Lokalnych Centrów Wolontariatu w tematykę wolontariatu senioralnego.

2. Seminaria informacyjne na temat wolontariatu i dobrych praktyk połączone z warsztatami umiejętności niezbędnych przy świadczeniu wolontariatu.

3. Zorganizowanie przez seniorów liderów wolontariatu akcji społecznych.

Wspierani przez mentora seniorzy - lokalni liderzy zorganizują akcje społeczne, angażujące innych seniorów w rozwiązywanie problemów społeczności, w której żyją.

Projekt Mistrzowie Wolontariatu realizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fundacja Marchewkowe Pole jest partnerem w projekcie i realizuje działania projektowe na terenie Miasta i Gminy Trzcianka.