Trzcianecka Ulica

TRZCIANECKA ULICA
Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.

Czasopismo wydawane jest w formie drukowanej i elektronicznej pod adresem
 https://trzcianeckaulica.pl

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem: RPR 4037
WYDAWCA

Fundacja Marchewkowe Pole

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA

Trzcianecka Ulica

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY

Piotr Halama

trzcianeckaulica@gmail.com

Tel.: +48 602 41 72 72